[10] Marmurowe łzy.

Bigle srebrne, linka stalowa kolor srebrny, łezki marmur lazurowy.

Ashish 08.04.2012, 02:27

Szanowny Panie.Nie miałem wczoraj czasu iwopdiedzoeć.Doszukiwanie się w beneficjentach nacjonalizacji majątkf3w ziemskich potomkf3w niewolnikf3w jest rf3wnie słuszne jak doszukiwanie się ich w beneficjentach nacjonalizacji przemysłu.Fabryki poszły w ręce robotnikf3w przemysłowych a ziemia w ręce robotnikf3w rolnych.Z majątkami ziemskimi z grubsza było tak że były zapłatą za zasługi następnie były dziedziczone i od zaradności i umiejętności właścicieli zależało jak prosperowały. Ludzi do obsługi majątku rzeczywiście początkowo przypisywano do nich, ale nie byli oni do końca niewolnikami oni rf3wnież posiadali ziemię (własną). Otrzymywali ziemię i byli rolnikami, ktf3rzy mieli obowiązek odpracowywać na ziemi pana określoną ilość godzin tygodniowo. Tak pan jak i rolnik miał dzieci i od jego zaradności zależało czy powiększył areał tak by starczyło na wyposażenie wszystkich czy nie. Z czasem więc niektf3re majątki powiększały się inne dzielone kurczyły. Z rolnikami było podobnie. W dziewiętnastym wieku kiedy powstawał przemysł i związana z nim klasa robotnicza. W majątkach ziemskich ktf3rych podział groził ruiną, zaczęto dzieci wysyłać na studia by miały możliwość utrzymania się ze zdobytej wiedzy. Tak narodziła się polska inteligencja. Na wsi potomkowie rolnikf3w ktf3rzy nie mieli dość ziemi by wyposażyć dzieci w ziemię, stawali się robotnikami rolnymi. Pracowali dla pana za pieniądze. Przy dworach budowano dla takich robotnikf3w domy (czworaki), opłacano ich. Majątek ziemski był normalnym przedsiębiorstwem zatrudniającym robotnikf3w.Tak więc ziemię z nacjonalizacji dostali nie żadni niewolnicy a zwykli robotnicy rolni. Rezultat niejednokrotnie był taki że f3w robotnik posiadając wiedzę o gospodarstwie wielokroć gorszą od prawdziwego rolnika gospodarza nie potrafił lub nie miał środkf3w by otrzymaną ziemię prawidłowo uprawiać i nią gospodarować.Czy sprawiedliwe jest widzieć w robotniku rolnym potomka niewolnika, i widzieć w panu krwiopijcę a nie potomka zasłużonego dla kraju woja?Tak rozumując co powinny zrobić wspf3łczesne Włochy dla potomkf3w Trakf3w, czy innych podbitych narodf3w, plemion?Sprawiedliwość społeczna wielkie i piękne hasło tylko co właściwie oznacza. Widzenie w każdym rolniku potomka niewolnika a inteligencie o rodowodzie szlacheckim krwiopijcy? Bzdura.Podatki jak Pan Powiada mają służyć ogf3łowi obywateli. Chłop przypisany do ziemi i pracujący dla swego pana przyczyniał się do tego że jego pan mf3gł wystawić drużynę, oddział do obrony państwa a więc jego praca służyła ogf3łowi obywateli.Tak w skrf3cie można rzecz ująć. Doszukiwanie się sprawiedliwości w nacjonalizacji jest głupie z tego prostego powodu że służyła ona polityce i politykom a nie sprawiedliwości. Sprawiedliwość była wyłącznie listkiem figowym mającym przekonać że ten nowy ustrf3j jest taki ludzki. Nacjonalizacja przyniosła tylko chwilowe zadowolenie naiwnych a zrujnowała gospodarkę i narf3d.